#gruemenu.grue

De werkgroep Verkeer denkt veelvuldig met de gemeente mee als het om verkeerssituaties gaat. Onveilige kruispunten worden aangepakt, bewegwijzering in het stadscentrum kan verbeterd worden, parkeertarieven voor onze bezoekende vrienden en familie moeten omlaag, etc. Vanuit de werkgroep Verkeer willen wij namelijk dat onze vrienden en familie ons goed, veilig en goedkoop kunnen bereiken. Per auto, fiets, boot, trein, bus en/of lopend.