#gruemenu.grue

Algemeen

Dit is een project van de werkgroep Schoon, Heel & Veilig. Aanvang 17 mei 2014. Huidige status: lopend.

 

Omschrijving

17 mei 2014

Een onderzoekscommissie van de gemeente komt tot de conclusie dat het het goedkoopst is om te stoppen met het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). Bewoners en winkeliers willen het OAT behouden, maar aan hen is niet om een inhoudelijke bijdrage gevraagd voor de discussie over het wel of niet aanhouden van dit systeem. PAC brengt hier graag verandering in, omdat de wijze van afvalinzameling een grote impact heeft op onze woonomgeving.

20 november 2014

De gemeenteraad kiest voor behoud en verdere ontwikkeling van het OAT. De wijze waarop centrumbewoners hun afval kwijt kunnen, zal hierdoor voorlopig niet wijzigen. Uiteraard kunnen de diverse politieke partijen in de (nabije) toekomst nogmaals een poging ondernemen om het OAT te beëindigen. PAC blijft de ontwikkelingen op dit gebied daarom volgen.

20 mei 2015

Vanuit de dienst Stadsbeheer, afdeling Stadsreiniging is PAC uitgenodigd om mee te denken over de verdere ontwikkeling van het OAT. Het resultaat is dat de werkgroep Schoon, Heel & Veilig meepraat en meedenkt tijdens overleggen tussen o.a. gemeente, de ondernemersvereniging en commerciële vastgoedeigenaren.

 

Downloads en links