#gruemenu.grue

Algemeen

Dit is een gezamenlijk project vanuit werkgroep Schoon, Heel & Veilig en werkgroep Verkeer. Aanvang: november 2013. Huidige status: lopend.

 

Omschrijving

november 2013

Twee maal per week staat de markt op Stadhuisplein en Stadhuispromenade. De markt brengt diverse vormen van overlast met zich mee voor de bewoners, waaronder:

  • blokkade nooduitgang The Jewel
  • blokkade entree Wijsgeerbaan
  • zwerfafval entree The Jewel
  • foutparkeerders bij The Library
  • blokkade rijstrook richting Bibliotheekgarage

 

april 2014

  • de stoep voor The Library wordt niet meer door marktlieden gebruikt
  • de parkeerhaven voor laden en lossen voor The Library wordt niet meer door marktlieden gebruikt

 

augustus 2015

Na de zomervakantie wordt dit project opnieuw opgepakt, nadat er in juli overleg is geweest tussen PAC en de gemeente.

 

Downloads en links