#gruemenu.grue

Algemeen

Niet alleen voor Almere Centrum, maar voor heel Almere: werkgroep Kansen in Meedoen wil de Kinderraad nieuw leven in blazen. Aanvang: februari 2015. Huidige status: lopend.

 

Omschrijving

De kinderraad is er om kinderen een stem te geven, om ze bv. mee te laten denken over hun wijk. De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen die zich opgegeven hebben noemen dat ze het leuk vinden om inspraak te hebben en met bv. de burgemeester en/of wethouders op stap te gaan. Ook gaan ze in gesprek over wat hen opvalt in de wijk, wat storende factoren zijn. (Zo heeft een kinderraad er al eens voor gezorgd dat er een pad van tegels naar een speeltoestel werd aangelegd zodat ze niet door het grasveldje met hondenpoep moesten lopen. Ook heeft een kinderraad een wijkfeest georganiseerd. Daarvoor moeten ze natuurlijk van alles uitzoeken, geld vragen bij de gemeente en inkopen doen.)

Kinderen die zich willen aansluiten bij de kinderraad, moeten een aantal eigenschappen bezitten. Ze moeten vooral gemotiveerd zijn om mee te denken. Ook moeten ze beschikbaar zijn en niet elke week afzeggen. Na verloop van tijd wordt het een heel hechte groep en dan kun je niet zomaar wegblijven van een vergadering. Het is wel belangrijk dat de ouders van de kinderen erachter staan en de kinderen begeleiden, bijvoorbeeld bij contacten met de pers.

De belangrijkste doelstellingen van de kinderraad (kunnen) zijn:

  • De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de speeltuinen in hun buurt, of sportactiviteiten, veilige woonomgeving, enz. Ze leren zo [beter] om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.
  • De maatschappij draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
  • Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.

 

Downloads en links

n.v.t.