#gruemenu.grue

{jcomments off}Disclaimer

Platform Almere Centrum, hierna te noemen PAC, verleent u hierbij toegang tot platformalmerecentrum.nl en deminstnormalewoonwijk.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. PAC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Reacties

Het is mogelijk om op bepaalde pagina's reacties achter te laten. De inhoud van reacties geeft niet het standpunt van PAC weer. PAC is niet verantwoordelijk voor de informatie die via reacties wordt aangeboden. PAC behoudt het recht voor om reacties te verwijderen zonder de afzender daarvan te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

PAC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PAC. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PAC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Bij gepubliceerde documenten van derden wordt de bron vermeld. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende die documenten liggen bij de rechtmatige eigenaar. Er is toestemming gevraagd voor het gebruik in communicatieuitingen door PAC. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende overige publicaties op de Website liggen bij PAC. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is deels via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator) gegenereerd.