main home page header image

Afgelopen dinsdagavond vond de jaarlijkse bewonersavond van het Platform Almere Centrum (PAC) plaats. Ook dit jaar bood Windesheim vriendelijk ruimte om deze avond te realiseren.

Platform Almere Centrum

Het afgelopen jaar heeft het PAC met de gemeente gewerkt aan verschillende onderwerpen. Belangrijke resultaten zijn:

 • Er is een nieuw beheeroverleg opgezet, waarbij het PAC periodiek met de gemeente en zorgpartners spreekt over zaken als beheer en onderhoud in de stad, en zorg en veiligheid.
 • Het PAC heeft de gemeente geholpen met betere communicatie naar de inwoners van het centrum. Een belangrijk product hiervan is de nieuwsbrief over centrumontwikkelingen. Wij raden alle centrum bewoners aan zich aan te melden voor deze e-mail nieuwsbrief: Nieuwsbrief Almere Centrum.

Uitdagingen

Er zijn twee zaken waar het PAC nog niet het gewenste resultaat heeft bereikt:

 • Nog steeds zijn er, als de winkels gesloten zijn, onvoldoende AED's (draagbare apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand) beschikbaar in het centrum. Er zijn nu slechts 3 AED’s buiten kantoortijden beschikbaar (Rabobank op grote markt, Stadhuis en Station NS).
 • De hanging baskets (bloemenbakken aan lantaarnpalen) zijn door bezuinigingen uit het centrum verdwenen. Een petitie van het PAC en inspraak bij de raad konden deze bezuiniging niet voorkomen.

Huidige Prioriteiten

Het PAC houdt zich momenteel bezig met de volgende onderwerpen:

 • Weekmarkt: De weekmarkt op zaterdag en woensdag is te volgepakt, wat het winkelen belemmert. In gesprekken met de gemeente vragen we aandacht voor het aanpassen of uitbreiden van de locatie om de markt beter te integreren in het centrum.
 • Fietsenstallingen: Hoewel er bewaakte fietsenstallingen zijn, worden deze niet goed gebruikt. Te veel fietsen staan los in het centrum, wat rommelig is en het risico op diefstal vergroot. De beveiliging met OV-passen of QR-codes maakt toegang niet eenvoudig. We roepen de gemeente en bewoners op mee te denken over betere oplossingen voor het gebruik van fietsenstallingen.

Veiligheid en Zorg in het Centrum

Vertegenwoordigers van de politie, Leger des Heils, Kwintes en de gemeente Almere waren aanwezig om te spreken over zorg en veiligheid. Door de groei van de stad neemt ook de overlast toe. Het melden van overlast is belangrijk, zodat de betrokken partijen weten wat er speelt en actie kunnen ondernemen.

 • Voor meldingen kunt u telefonisch contact opnemen via nummer 14036 of een melding doen bij het digitale loket: Almere Melding doen (eventueel anoniem). Bij gevaarlijke situaties kunt u direct de politie bellen.
 • Bij milieu- of geluidsklachten kunt u ook een melding maken bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek: milieuklachtentelefoon, tel: 0320 265 400. Ook kunt u de melding maken via een digitaal formulier: Millieuklachtenformulier.

Hoewel veel bewoners melding-moe zijn, willen we vanuit het PAC benadrukken dat het belangrijk is om overlast te blijven melden. Als eerdere meldingen onbeantwoord blijven, kunt u contact opnemen met het PAC, zodat wij deze structurele problemen tijdens onze periodieke overleggen met de gemeente kunnen bespreken.

Natuur en Mobiliteit

De gemeente heeft een ontwikkelvisie "Natuurkrachtig Hart van de Stad" opgesteld en door de raad laten vaststellen. Deze visie richt zich op het beheersbaar, groen, bereikbaar en veilig houden van de stadsgroei.


Belangrijke Keuzes uit de Nota

 • Omzetten van dreven in het centrum naar stadsstraten met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Inrichten van HUBS waar bezoekers kunnen parkeren en dan lopend of met het OV naar het centrum kunnen gaan.
 • Op termijn afsluiten van de Hospitaaltunnel en optimalisatie van de centrumring met kruisingen en stoplichten in plaats van rotondes.
 • Verbinden van de stads singels voor een waterrondgang om het centrum, het stadsweteringpark.
 • Voor nieuwe bewoners in de nieuw te bouwen woningen is niet standaard een parkeerplek in parkeergarages beschikbaar.

Op korte termijn heeft de nieuwe eigenaar van het vastgoed besloten het winkelhart te vergroenen met grote plantenbakken en bomen op kruisingen en pleinen.

Bouw Westzijde Centrum

In tegenstelling tot de oostzijde, waar de gemeente de grond bezit en het initiatief neemt bij veranderingen, is aan de westzijde veel grond in handen van ondernemers. Dit maakt het moeilijker voor de gemeente om regie te voeren.

Het PAC is blij dat de gemeente een presentatie heeft gegeven over ontwikkelingen vanuit ondernemers aan de westzijde. Hierdoor kunnen we meedenken over de inrichting en aansluiting bij de plannen uit de nota "Natuurkrachtig Hart van de Stad".

Belangrijke Ontwikkelingen

 • Grote Markt: toevoeging van een verdieping voor woningen aan verschillende gebouwen.
 • Peek & Cloppenburg: de bovenste verdieping wordt uitgebreid en omgezet naar woningen.
 • Dirk van den Broek: woontoren van ongeveer 75 meter met ongeveer 230 woningen. Winkels komen terug in de plint van het gebouw.
 • Leger des Heils: nieuw gebouw met meer groen dat beter aansluit bij de stadsstraat die de Spoordreef gaat worden.
 • Zoetelaarspassage: extra verdieping op de bestaande woningen.

Discussietafels

Tijdens het laatste deel van de bewonersavond konden de aanwezigen aan tafels discussiëren en vragen stellen aan de betrokken sprekers.


Meedoen

Wilt u naar aanleiding van de bewonersavond of lezen van dit verslag zelf meedoen en helpen het centrum van Almere groen, leefbaar en veilig te houden? Neem dan contact op met het Platform Almere Centrum. Wij zijn altijd op zoek naar bewoners die willen meedoen. Stuur een email naar bestuur@platformalmerecentrum.nl, dan nemen we contact met u op.